Quan Salt tenia 20 cases empadronades : l’àrea metropolitana del Gironès dels segles XV i XVI

Des de l’Arxiu Municipal de la nostra vila us aportem un mapa del que era l’àrea metropolitana del Gironès a cavall dels segles XV i XVI. D’aquesta manera teniu una referència visual de com era fa 500 anys el que avui dia és la part més poblada de la comarca del Gironès. Per situar-vos ràpidament, hem encerclat on és Salt, a la banda inferior.

A l’Edat Mitjana el cens de població no era per persones individuals, com avui dia, sinó per fogatges (llars de foc), que definien una casa o una masia. D’aquesta manera, segons les dades de l’Arxiu, Salt tenia 20 fogatges a la frontera entre el segle XV i el XVI.

És a dir, que la nostra vila, cap el 1497,  la formaven l’església de Sant Cugat i 20 cases i masies escampades !!

En el mapa podeu observar Salt en la banda inferior mentre que a l’extrem dret hi ha la ciutat de Girona. Al mig del gràfic, el riu Ter, i a la banda superior, els nuclis de Sant Gregori i de Domeny.