La Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’e-learning.

L’oferta formativa de la UOC es compon de més de 850 titulacions del tipus seguents:

Formació professional

GrausMàsters Universitaris

Formació de postgrau  / Seminaris i cursos

Cursos d’idiomesAssignatures per cursar lliurament 

Curs d’accés a la universitat   / Programes de doctorat

Programes de desenvolupament continu

Cursos professionalitzadors

Model d’estudis de la UOC

El model és dinàmic i flexible. L’estudiant està acompanyat, en tot moment, per professorat especialitzat que té com a funcions principals el guiatge, l’orientació, el suport, i la dinamització de tot el seu procés educatiu.

L’entorn on tots aquests elements conflueixen i entren en relació és el Campus Virtual de la UOC. És a través del Campus, l’estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d’aprenentatge on trobarà un tutor, els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives necessàries per a estudiar i apendre,

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

Seu de Salt

Carrer Sant Antoni, 1, 1ª planta, 17910 Salt (Girona)

Correu electrònic: uocsalt@uoc.edu

Consultar les activitats 

Universitats a Salt