L’Escola Universitària ERAM

Ubicada a la nova Factoria Cultural Coma Cros de Salt, l’Escola Universitària ERAM és un escola adscrita a la Universitat de Girona dins l’àmbit de les ciències socials, que imparteix un grau oficial en Audivisual i Multimèdia i diversos diplomes i cursos d’especialització.

L’EU ERAM és un centre d’estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació i les arts que aposta per una formació transdisciplinària i creativa, orientada al món professional.

El centre, pioner a Girona en la impartició d’estudis en el camp dels audiovisuals, els multimèdia i el disseny, està perfectament integrat en el teixit social i industrial que l’envolta, i lidera els sectors en què es desenvolupa la formació.

Estudis

Els nostres graduats són capaços d’actuar en el camp de la comunicació audiovisual i multimèdia, que exigeix consolidar un mentalitat interdisciplinària, a causa de la diversitat d’actuacions que necessita l’ús de les noves tecnologies emergents, el coneixement dels mitjans d’expressió i la formació ètica i estètica adequada.

Els nous mitjans i les actuals dinàmiques laborals estan fent sorgir nous productes en el camp audiovisual i multimèdia. Els futurs professionals s’hauran de dotar de continguts específics amb singularitats comunicatives, tècniques i creatives.

Equip

L’equip docent, format per doctors, llicenciats i professionals especialitzats, prové de diferents àmbits vinculats a la comunicació audiovisual: la cultura, l’art, la música, el periodisme, el cinema, la televisió, el disseny, la publicitat i la història.

Aquest equip treballa amb una concepció oberta i integradora per crear un espai d’aprenentatge creatiu i personalitzat, un espai propici per al creixement personal i professional de tots els alumnes de l’ERAM.

ESTUDIS QUE ES PODEN REALITZAR A L’ERAM

Té l’objectiu de formar professionals de perfil polivalent que reclamen noves exigències. Aquests professionals són el dissenyador multimèdia, el realitzador audivisual i el director de projectes audiovisuals i multimèdia.

La interactivitat amb la telefonia mòbil, la televisió digital, Internet, el cinema 3D i la realitat virtual s’ha convertit en un element quotidià del nostre entorn.

Un cop Graduats, els alumnes són capaços d’actuar en el camp de la comuniciació audiovisual i multimèdia, que exigeix consolidar una mentalitat interdisciplinària a  emergents, el coneixement dels mitjans d’expressió i la formació ètica i estètica adequada.

Els alumnes són capaços de:

  • Idear continguts i desenvolupar-los amb creativitat mitjançant l’escriptura narrativa de la proposta
  • Planificar la producció del projecte
  • Utilitzar els recursos tècnics disponibles
  • Realitzar els continguts expressius i artístics
  • Assolir l’obra audiovisual
  • Difondre l’obra final

Té un doble objectiu: d’una banda, oferir a l’alumnat una immersió íntegra en la creació escènica contemporània i, de l’altra, capacitar-lo amb les habilitats professionals per generar produccions escèniques.

El model pedagògic que s’ofereix és únic al país i es fonamenta en els àmbits de creació, mòduls pràctics destinats a adquirir les competències d’interpretació, direcció, dramatúrgia i escenotècnia, inherents al sector professional. Els estudiants s’agruparan en dues companyies que durant els quatre anys d’estudis realitzaran diferents posades en escena, que finalitzaran al quart curs amb un muntatge professional, que es presentarà en un festival teatral internacional al final del grau. D’aquesta manera els nous graduats iniciaran els seu camí professional un cop acabats els estudis.

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

Factoria Cultural Coma Cros

C/Sant Antoni,1 1710 Salt (Girona)

Telèfon: 972 40 22 58

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 19 h

Web: www.eram.cat

Correu electrònic: eram@eram.cat

Universitats a Salt