Salt Vila Universitaria

Salt, vila universitària: UOC, EUSES, ERAM i UNED

002RSALT_01_16.inddPer al curs que ve, es preveuen uns 2.000 persones entre alumnes i professors

L’Ajuntament ha penjat lones en els tòtems publicitaris que té repartits per la vila on es destaquen els estudis universitaris que hi ha a Salt. L’objectiu és potenciar la imatge de Salt com a vila universitària. Actualment a Salt hi ha els estudis de l’ERAM, l’EUSES, la UOC i, a partir del setembre, la UNED. Salt, que des de fa uns anys acull dos centres universitaris únics de referència a la demarcació de Girona, l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) i l’Escola Universitària de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM), així com  el centre de suport del Gironès de  la seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat escollida novament com a seu central provincial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  El govern municipal està molt satisfet d’aquesta decisió, ja que es reafirma una vegada més el posicionament de Salt com a vila universitària. Per a aquest pròxim curs 2014/2015, el con- sistori espera el pas pel munici- pi d’unes 2.000 persones, entre estudiants i professors, que de ben segur significarà un impac- te econòmic molt positiu per al municipi, dinamitzarà la vida de la població amb un ambient jove i dinàmic i al mateix temps re- forçarà la imatge cap a l’exterior. Salt es pot posicionar, sens dub- te, en el mapa català en destins universitaris amb una oferta es- pecialitzada i de qualitat, tant pel que fa a estudis presencials com semipresencials o en línia.

Binomi juventut i talent

L’equip de govern considera que el binomi joventut i talent és avui en dia la clau de l’èxit per a la recuperació econòmica de la nostra societat, i el compromís de cohesió i cooperació entre les pròpies universitats i l’ Ajuntament  ha permès que el municipi esdevingui testimoni actiu d’aquesta eficaç fórmula. Tanmateix, “sabem que per obtenir els resultats que desitgem hem de treballar també perquè Salt tingui una oferta comercial, cultural, sanitària, immobiliària i de serveis d’alta qualitat que sigui competitiva i que permeti acollir cada vegada més estudiants”. Representants de les universitats van aprofitar una trobada recent per constatar que no es veuen entre ells com a competència i van destacar l’esperit de col·labo- ració amb l’Ajuntament i entre les diferents institucions.