1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

1.Embarcador

2

2.Pla dels Socs

3

3.Arbredes

4

4. La sèquia Monar

5

5.Pista slàlom La Pilastra

6

6.Les hortes

7

7.Safareig de les dones

8

8.Parc Rec del Monar

9

9.Bassa dels Ànecs

10

10. Aiguadeixos del Ter

11

11.Prats Secs

12

12. Salt de la Maçana