Concurs de pintura ràpida al Veïnat de Salt

Concurs de Pintura ràpida al Veïnat de Salt

Racons amb encant del veïnat de Salt

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
2 de maig de 2015

1. Objecte del concurs: El tema de l’obra a presentar serà relacionat
amb el barri del Veïnat de Salt
2. Participants: Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.
S’estableixen dues categories: Adults (més de 17 anys) i Juvenil (de 12
a 17 anys).
3. Característiques de l’obra:
3.1 Temàtica: Racons amb encant del Veïnat de Salt
3.2 Tècniques: Les tècniques que es poden emprar seran: Acrílic o
aquarel—la.
3.3 Format i presentació:
En cas de tècnica acrílica:
– Categoria juvenil: es proposa com a suport el cartró-tela les mides han
de ser: 41×33 (nº6)
– Categoria adults: suport tela les mides de la qual han de ser 61×50 (12
figura)
En cas de tècnica aquarel—la: suport paper
3.4 Es podrà presentar una única obra per participant.
3.5 Signatura: els treballs hauran d’anar signats amb el nom i cognoms
del participant al darrera de l’obra.
4. Inscripcions: Les inscripcions es faran el mateix dia del concurs,
dissabte 2 de maig de 2015, a la consergeria de la Factoria Cultural
Coma Cros entre 9 i 9,30h del matí. Una vegada inscrits, els
participants tindran temps fins les 14h per a la realització de les obres.
Les obres s’hauran d’entregar al mateix lloc de les inscripcions entre
les 14 i les 14,30 h.
5. Consulta de les bases: les bases estaran exposades a la pàgina web
viusalt.com, a la web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament.
6. Jurat i veredicte: El Jurat estarà integrat per persones vinculades al
món de l’art i la cultura, així com un representant municipal. El
veredicte i entrega de premis es farà a les 17.30 h de la tarda a
l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, on es podran veure les
obres fins a les 20h.
7. Premis:
a. Adults
S’atorgarà un únic premi consistent en un sopar i una nit
d’hotel per a dos persones.
b. Juvenil
S’atorgarà un únic premi consistent en un dinar i una
passejada en bicicleta elèctrica per a quatre persones.
Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de
Salt.
7.1. Criteris de valoració:
ADULTS
a) Ús de la Tècnica: de 0 a 5 punts
b) Originalitat: de 0 a 5 punts
c) Coherència entre el treball i la temàtica proposada: de 0 a 5 punts
JUVENILS
a) Ús de la Tècnica: de 0 a 5 punts
b) Originalitat: de 0 a 5 punts
c) Coherència entre el treball i la temàtica proposada: de 0 a 5 punts
8. Resolució:
a) El concurs podrà ser declarat desert en el cas que el jurat consideri
que cap dels projectes tinguin la suficient qualitat artística o no s’ajustin
als continguts proposats.
c) El veredicte final serà inapel—lable.
d) Tots els treballs seran exposats en un equipament municipal del 4 al 9
maig. Passat aquest període, i fins el 16 de maig els autors de les obres
no premiades les podran recollir a l’Oficina de Promoció de la Ciutat de
l’Ajuntament de Salt.
9. El mal temps no serà obstacle per a la celebració del concurs
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases.
L’organització resoldrà les circumstàncies imprevistes.